Unna Nenachadhum Lyrics

Unna Nenachadhum Lyrics

Unna Nenachadhum
Manasu Mayangudhe
Manasu Mayangidhaan
Muththam Kettadhe

Muththam Kettadhum
Mugam Sivandhadhe
Mugam Sivandhadhum
Idhayam Thirandhadhe

Idhayam Thirandhadhum
Aasai Nuzhaindhadhe
Aasai Nuzhaindhadhum
Dhooram Koraindhadhe

Unna Nenachathum
Manasu Mayangudhe
Manasu Mayangidhaan
Muttham Kettadhe

Dhooram Koraindhadhum
Pesa Thonudhe
Pesa Pesa Thaan
Innum Pidikudhe

Pidikkum Endrathaal
Nadikka Thonudhe
Nadikkum Bothile
Sirippu Vandhadhe

Sirippu Vandhadhum
Nerukkam Aagadhe
Nerungi Paarkayil
Nesam Puriyudhe

Nesangalaal
Kaigal Inaindhadhe
Kai Serndhadhaal
Kavalai Marandhadhe

Thozh Saayavum
Tholaindhu Pogavum
Kadaisiyaga Oor
idam Kidaithadhe

Unna Nenachadhum
Manasu Mayangudhe
Manasu Mayangidhaan
Muttham Kettadhe

Mazhai Varugira
Manam Varuvadhu
Yenakku Mattuma

Thanimaiyil Adhai
Mugargira Sugham
Unakkum Kittuma

Irupuram Madhil Naduvinil
Puyal Yenakku Mattuma
Malaiyena Varum Maragadha Kural
Suvaril Muttuma

Yenadhu Pudhayal Manalile
Kothikkum Analile
Irundhum Viraivil
Kai Serum Payana Mudivile

Unna Nenachathum
Manasu Mayangudhe
Manasu Mayangidhaan
Muttham Kettadhe

Muththam Kettadhum
Mugam Sivandhadhe
Mugam Sivandhadhum
Idhayam Thirandhadhe

Idhayam Thirandhadhum
Aasai Nuzhaindhadhe
Aasai Nuzhaindhadhum
Dhooram Koraindhadhe

Unna Nenachadhum
Manasu Mayangudhe
Manasu Mayangidhaan
Muttham Kettadhe