Ek Sher Ho Tum Lyrics

Ek Sher Ho Tum Lyrics

Mera Yeh Dil Rove

Tujhe Jo Kuchh Hove

Nayak Tum Mere Ho

Tadap Kyun Rahe Ho

Zameen Yeh Isliye

Thami Hai Mere Liye

Ke Waqt Tham Jaaye

Ghadi Yeh Jam Jaaye

Aa Main Gaaun Lori

So Ja Tu Ab Zara

Ya Phir Aakhiri Woh

Haq Karun Ada

Woh Ladne Wala

Dardon Ka Pyala

Peeta Raha Hai

Jo Tere Liye

Mat Ro Tu Pyare

Hum Sab Tumhare

Sewa Mein Hai Ab

Sada Ke Liye Jaan Le

Mera Yeh Dil Rove

Tujhe Jo Kuchh Hove

Nayak Tum Mere Ho

Tadap Kyun Rahe Ho

Woh Ladne Wala

Dardon Ka Pyala

Peeta Raha Hai

Jo Tere Liye

Mat Ro Tu Pyare

Hum Sab Tumhare

Sewa Mein Hai Ab

Sada Ke Liye Jaan Le