Digu Digu Digu Naaga Lyrics

Digu Digu Digu Naaga Lyrics

Digu Digu Digu Naag

Digu Digu Digu Naag

Digu Digu Digu

Digu Digu Digu Naaga

Naago Naa Dhivya Sundar Naago Naaga

Digu Digu Digu Naaga

Naago Naa Dhivya Sundar Naago Naaga

Naageti Saalagaada

Naaketti Paniro

Naapagaddi Selagaada

Naaketti Paniro

Naageti Saalagaada

Naaketti Paniro

Naapagaddi Selagaada

Naaketti Paniro

Sandhaala Santhagaada

Naaketti Paniro

Saakirevu Thaguvu

Naaketti Paniro

Iragabetti Maragabetti

Migalabetti Thagalabetti

Alakabettina Nee

Yavvaaram Chaaluro

Kompaakochi Poroy Kodenaaga

Kompaa Munchuthaandoy Eedu Baaga

Kompaakochi Poroy Kodenaaga

Kompaa Munchuthaandoy Eedu Baaga

Sempa Gilli Poroy Setti Naaga

Samputhaandhi Paite Vadgalaa

Digu Digu Digu Naaga

Naago Naa Dhivya Sundar Naago Naaga

Digu Digu Digu Naaga

Naago Naa Dhivya Sundar Naago Naaga

Na Na Na Naaga Naaga Naaga

Na Na Na Naaga Naaga Naaga

Na Na Na Naaga Naaga Naaga

Na Na Na Naaga Naaga Naaga

Oori Meedhi Godavalanni

Netti Meedhi Ketthukuntav

Godugudhoti Poyye Dhaanni

Gudise Dhaaka Thechukuntav

Oori Meedhi Godavalanni

Netti Meedhi Ketthukuntav

Godugudhoti Poyye Dhaanni

Gudise Dhaaka Thechukuntav

Alkaathone Illu Aliketthene Gaani

Ee Dhikku Soodav

Paisaki Panikiraani

Kaaneeki Kalisirani

Kanne Moju Dheerchaleni

Sunnaalu Saaluro

Kompaakochi Poroy Kodenaaga

Kompaa Munchuthaandoy Eedu Baaga

Sampadinchi Raaroi Gaddu Naaga

Gampedaasa Naalo Rampamega

Digu Digu Digu Naaga

Naago Naa Dhivya Sundar Naago Naaga

Digu Digu Digu Naaga

Naago Naa Dhivya Sundar Naago Naaga

Oh Naaga Oh Naaga