The Panchakattu Lyrics

The Panchakattu Lyrics

Saaroru Fade Ayipoye

Freedom Meedinka

Ehe Meedinka

Saaroru Dupe Ye Lekunda

Freedom Fightinka

Meetho Meekinka

Aaa Pose’e Big In Chi

Yetu Che Raa Ru

Moje Varinchee Saaru

Arey Saaram Guninchi

Bari Daataru

Mari Moge Mugimpo Maaru

Aa Aa Aa

Rangamlo Dunkaaru

Bhale Andamga Maastaaruu

Hey Saradaala Sarukee Meeruu

Sayyantu Dunkaru

Ika Sundaru Maastaru

Hey Saradaake Surakesaru

Unnadanta Maayelera

Endukinka Berale

Unnadanta Beralera

Endukinka Hahaha

Telanandaa Soku

Daagi Daagananda

Teeranandaa Daahala Ee Yedaari

Aaa Aaganantuu

Aageti Baatalone

Saagamantuu Pecheene Thodayinda

Anthe Gaaranga Veganga Duuranga

Maare Mee Gaadha Oo Vinthale

Anthe Leenantha Raanantha Koorinda

Tuuge E Muuga Meelaalane

Rangamlo Dunkaaru

Andamgaa Maastaaru

Saradaalaa Sarukee Meeru

Sayyantuu Dunkaaru

Ika Sundaru Maastaaru

Hey Saradake Surakesaru

Rangam Lo Dunkaru

Saarooru

Ika Sundaru Mastaru

Pani Ni Ni Pani Ni Ni

Pani Ni Ni Pani Ni Ni

Sayyantuu Dunkaru

Nisa Nisa Nisa Pani

Pani Pani Pani Mapa

Andam Ga Mastaruu

Mapa Nisa Mapa Nisa

Mapa Nisa Ni Ga Saa

Saaroru Fade Ayipoye

Freedom Meedanta

Saaroru Dupelekunda

Fight Ye Meedantaa

Aaa Phoje Big In Chi

Yetu Che Raa Ru Cheraaru

Moje Varinche Saaruu

Arey Saaram Guninchi

Bari Daataaru

Mari Moge Mugimpo Maaru

Saaru

Unnadanta Maayelera

Endukinka Beraalee

Unnadanta Beraalee

Endukinka

Unnadanta Maayelera

Endukinka Beraalee

Unnadanta Beraalee

Endukinka..