Ram Stuti Lyrics

shree raamachandr krpaalu bhajuman
haran bhavabhay daarunan

nav kanjan lotan kanjmukh
kar kanj pad kanjaarunan

kandarp aganit amit chhavi
nav neel neerad sundaran
patapeet maanahun tadit ruchikar shuchi
nomee janak sutaavaran

bhaju deenabandhu dinesh danav
daity vansh nikandanan
raghunaath aanand kand kosh

chand dasharath nandanan
shir kend ka tilak
chaaru udar ang vibhooshanan
aaj bhunuj sarjak dhar

sangraam jit khar dooshanan
iti vadati tulaseedaas shankar
shesh muni man ranjan
mam hrday kanj nivaas kuru

kaamadi khaladal ganjanan
man jaahi raachyo milahi so
var sahaj sundar saavaro
karuna nidhaan sujaan sheel

saneh jaanat raavaro
ehi bhati gauree asees suni
siy sahit hiy harshit alee
tulasee bhavaaneehi poojee punee-puni
mudit man mandir chali

Ram Stuti Lyrics soratha :-

jaanee gauree anukool siy
hiy harashu na jai kahi
manjul mangal mool vaam
ang pharakan lage

|| Siyavar Ramchandra Ki Jai ||